Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi

Linux’ta dikkatinizi ilk ve en çok çeken şey klasör yapısının Windows’a göre oldukça farklı olduğu olacaktır. Aslında Unix ve Unix benzeri sistemlerin klasör yapısı karmaşık değil, sadece farklı ve oldukça sistemli bir yapılandırmaya sahiptir.

Ve her Unix veya Unix benzeri dağıtım kendi içinde farklı bir dizin hiyerarşisine sahip olabilir. Ancak “/” klasörü altında yer alan bir düzene sahiptir ve buna “Tekil Hiyerarşik Klasör Yapısı” denir.

İnternette hakkında rahatlıkla daha fazla bilgi edinebileceğiniz önemli dizinleri kısa kısa sıraladım. FSSTND‘ye ne kadar sadık kalındığını bilmeden işte önemlileri:

Klasör Açıklama
/ Kök dizini. Klasör yapısının başladığı nokta. Linux sisteminin alt klasörler halinde bulunduğu ana klasör.
/bin Temel ve gerekli kullanıcı komutlarının saklandığı dizindir.
/boot Linux başlarken ihtiyacı olduğu dosyaların bulunduğu dizin. Linux kernelimiz de vmlinuz ismi ile buradadır.
/dev Sisteminizdeki donanımların listesinin saklandığı dizindir. Diğer donanımların yanı sıra taşınabilir cihazlarınız da bu listede dosya olarak saklanır.
/etc Genel ayar dosyalarının genellikle metin dosyaları halinde saklandığı dizin.
/etc/init Bazı yapılandırma dosyalarının bulunduğu bir dizin.
/etc/rcX.d “rc dosyaları” da denilen yapılandırma dosyaları bulunur.
/etc/skel Yeni kullanıcı hesabı açıldığında kopyalanan dosyaların saklandığı dizin.
/home Ev dizini. Her bir normal kullanıcı hesabının kendine ait ve yazma izninin olduğu bir alt klasörünün olduğu dizin. Çeşitli servislere ait klasörler de bulunabilmektedir. Samba, ftp gibi.
/initrd Sistemin açılması için gerekli işlemler buradaki bellek diskinde yapılır.
/lib Paylaşılan kütüphane dosyalarının bulunduğu dizindir.
/lib/modules Olası çökmelere karşı yüklenebilir haldeki kernelin tutulduğu dizin.
/lost+found Sistem çökmesi veya çalışır durumdaki sürücü/bölüm bağlantısı kopması gibi durumlarda kurtarılabilen dosyaların saklandığı dizindir.
/media Taşınabilir depolama aygıtlarının bağlandığı dizindir. CD/DVD sürücü, disket sürücü, USB bellek, USB sabit disk vs.
/mnt Sistem yöneticisi tarafından dosya sistemlerinin geçici olarak bağlandığı dizindir.
/opt Bazı uygulamaların saklandığı dizin.
/proc Aslında sanal bir dizindir. Kernel ve işlemlere ait dosyalar saklanır. Her işleme ait bir dizin vardır.
/root Superuser veya root denilen yönetici hesabının ev dizinidir.
/sbin /bin dizininin aksine sistem veya sistem yöneticisi tarafından kullanılan komutların saklandığı dizindir.
/srv http-ftp gibi hizmetlere ait dizin.
/sys Kernel ve donanımlar hakkında bazı dosyaların yer aldığı dizin.
/tmp Uygulamaların geçici dosyalarının tutulduğu dizin.
/usr Kullanıcı programları, bazı uygulamalar, uygulama parçaları-ayarları gibi dosyaların bulunduğu oldukça büyük bir dizindir.
/usr/bin Kullanıcılara ait komutların saklandığı dizin.
 /usr/include C ve C++ dillerine ait header dosyalarının bulunduğu dizin.
/usr/lib Programlara ait değişmez dosyaların tutulduğu dizin.
/usr/local /usr klasörüne benzer şekilde ancak yalnızca yerel olarak kullanılacak dosyaları içerir.
 /usr/local/bin /usr/bin dizinine benzer ancak sadece yerel olarak o makinede kullanılacak komutları içerir.
/usr/sbin Bazı yönetici uygulamalarının bulunduğu dizin.
/usr/share Kullanıcılarla paylaşılan uygulama dosyaları. Varsayılan uygulama ayarları gibi.
/usr/src Linux kerneline ait kaynak kodlarının bulunduğu dizin.
/var Sistemde yapılan değişikliklere ait dosya ve günlüklerin saklandığı dizindir.
/var/cache Uygulamalara ait önbellek dosyalarının saklandığı dizin.
/var/lib Uygulamaların mevcut durumlarına ait dosyaların saklandığı dizin.
/var/cache Uygulamalara ait önbellek dosyalarının saklandığı dizin.
/var/local /usr/local’e yüklenmiş uygulamalara ait olan dosyaların tutulduğu dizin.
/var/lock Bir uygulamaya ait olan kilit dosyalarının saklandığı dizin.
/var/log Uygulamaların günlük dosyalarının saklandığı dizin.
/var/mail Kullanıcıların elektronik ileti adreslerini içeriyormuş. Bende boş, sizde nasıl?
/var/opt /opt klasöründeki uygulamalara ait verilerin saklandığı dizin.
/var/run Sistemin bir dahaki başlatılışına kadar tutulacak veriler saklanır.
/var/spool İşlenmek için bekleyen bazı verileri içerir. Yazılmak için bekleyen dosya, gönderilmek için bekleyen elektronik ileti gibi.
/var/tmp /tmp klasöründe tutulması istenmeyen daha kalıcı geçici dosyalar burada saklanır.

Umarım yardımcı olmuştur. Kolay gelsin.

Yorumlar 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.